Welcome

Op dit weblog gaan we u de komende weken op de hoogte houden van onze vorderingen binnen het vak “Tektoniek skelet en huid”. Bij deze cursus zullen we de eerste 3 weken gebouwen van Frank Lloyd Wright, Louis Kahn en Ludwig Mies van der Rohe gaan vergelijken met moderne gebouwen van nu. Daarna zullen we meer op de materialisatie ingaan.

Met vriendelijke groet,

Bertus Kingma
Andy van der Pennen
Paul van der Pennen
Wyko van de Wijgert

Advertenties